Datoer er sperret og salgssiden er publisert, men perioden er fremdeles ledig.

Svar: Velg «Rediger hyttekalender» inne i salgssiden. Sjekk at perioden du sperret er listet opp under «Sperrede dager», og ikke feilaktig ble lagt inn som «Varier priser» eller «Lås sammen dager».