Får jeger beskjed dersom jeg avslår en søknad? 

Svar: Nei, ikke automatisk.