Får jegere som ikke er tildelt jakt beskjed? 

Svar: 

Ja, de får beskjed på e-post. Hos noen kan svaret havne i søppelpost.