Hva slags jaktkort kan jeg selge? 

Se hvilke typer kort du kan selge

 

Svar: 

Du kan selge 3 typer jaktkort for direkte salg og 2 typer jaktkort med søknad og tildeling etter trekning.  

Kort med direktesalg selges etter førstemann-til-mølla-prinsippet. 

Vanlig jaktkort. Brukes for dagskort, ukekort og årskort der kunden selv bestemmer startdato. 

Datobestemt jaktkort. Brukes  for bestemte perioder, for eksempel et sesongkort eller et ukeskort hvor datoene er forhåndsbestemt av deg som selger. Eksempelvis  første periode i rypejakta. 

Kommunekort. Når du vil selge for eksempel rabatterte kort til personer bosatt i kommunen. Ved kjøp av kommunekort sjekkes kundens navn og postnummer mot et register for å bekrefte at personen bor i den kommunen kortet gjelder for.