Hvem kan leie ut hytte på inatur.no?

Alle kan leie ut - både private, kommersielle, foreninger, lag, organisasjoner etc.

Svar: Alle som eier og vil leie ut en hytte kan benytte inatur.no. Private og kommersielle, foreninger, lag, organisasjoner m.fl.