Hvilke fiskekort kan jeg selge?

Muligheter og variasjoner for fiskekortsalg

Svar: Du kan selge disse typene:

Vanlig fiskekort  
Brukes for døgnkort, ukekort og 365-dagerskort der kunden selv bestemmer startdato.

Datobestemt fiskekort

Brukes  for fastsatte perioder, for eksempel et sesongkort eller ukekort hvor du som selger bestemmer start- og sluttdato på kortet.

Kommunekort 

Når du vil selge for eksempel rabatterte kort til personer bosatt i kommunen. Ved kjøp av kommunekort sjekkes oppgitt postnummer mot kundens navn for å bekrefte at personen bor i den kommunen kortet gjelder for.