Hvordan endre en leieperiode på hytte

Hvordan endrer jeg leieperiode hvis kunde ønsker å flytte sin hyttebooking?

Finn kundens kvittering under menyvalget «Salg». Klikk på ordrelinjen og velg «Endre leieperiode». 
Gjeldende leieperiode vises med ramme rundt datoene. Klikk på ny, ønsket periode. 
Merk at du kan kun endre leieperioden til samme antall døgn, eller færre. Eventuell prisvariasjon i ny periode må du selv fakturere, eller refundere til leietaker. Bruk kommentarfeltet for å informere om dette, eventuelt andre ting.
Info om endret leieperiode, inklusive kommentaren du skriver, blir sendt i e-post til leietaker. 
Bookingkalenderen blir automatisk endret. I tillegg blir din salgsoversikt og aktivitetsrapport oppdatert.