Hvordan endre hovedbildet i salgssiden? 

I redigeringsmodus på salgssiden finner du "Bytt hovedbilde".

Hvordan endre hovedbildet i salgssiden? 

Svar: Klikk på «Bytt hovedbilde» i salgssiden når du er i redigeringsmodus.