Hvordan fjerne en periode jeg har sperret, låst eller variert priser på i hyttekalender? 

Svar: Velg «Rediger hyttekalender» inne i salgssiden. Klikk på krysset til høyre ved det valget du vil fjerne.