Hvordan foregår søknad og trekning av jakt? 

Søknad på jakt

Svar: Med søknad og trekning bestemmer du om jegere kan søke jakt indviduelt, sammen med andre, eller som jaktlag innen en gitt frist. 

I tillegg til pris, jaktperiode og antall kort, kan du bestemme maks antall medlemmer i laget, om innenbygds, utenbygds eller alle skal ha lik prioritet til tilbudet, eller om noen kort skal forbeholdes i tildelingen. 

Du går selv gjennom alle søknadene før du bestemmer at den elektroniske trekningen kan settes i gang.