Hvordan legger jeg hytta inn i kartet?

Svar: I salgssiden, klikk på «Legg hytta inn i kartet»  

I det digitale kartet kan du hoppe til fylke og kommune eller bruke +/- for å zoome deg inn eller ut.  Velg «Tegne» i verktøyboksen til høyre i kartet, klikk deretter i kartet for å registrere hyttas beliggenhet. 

Etter at hytta er plassert i kartet, endres valgene i verktøyboksen. På samme måte som du la inn hytta, kan du legge inn badeplass, båtplass og/eller parkering. Du kan også markere stier (vil bli vist som stiplet linje) og kjøreveier. Klikk på ønsket valg, plassér markøren i kartet, hold musepeker nede og dra i ønsket retning. Avslutt med dobbeltklikk.