Hvordan redigerer jeg hyttekalenderen?

Slik redigerer du priser, slår sammen dager, sperrer for utleie, slår sammen helger, legger til rabatter eller tillegg

SVAR:

Funksjoner for deg som leier ut hytte. Slik kan du redigere hyttekalenderen din.

Hyttekalender.Skjermbilde.29.9.21

Krev sluttrengjøring: Bruk det valget hvis du som utleier besørger rengjøring og vil at leietaker skal betale for utvask sammen med døgnleie. Summen blir lagt til bookingbeløpet uten forklaring. Skriv derfor under «Hytteregler» at utvask kr xx, kommer i tillegg og betales samtidig med leien.​

 

Lås sammen alle helger. Dette låser sammen alle helgene automatisk fra ankomsttidspunktet fredag til avreisetidspunktet på søndag. Det vil dermed ikke være mulig å booke bare lørdag eller bare søndag.​

 

Variasjoner – NB klikk først på det du vil endre slik at riktig valg blir markert med grått

Varier priser. Klikk på fra- og til-dato, skriv beløpet i boksen som vises under datofeltet, klikk på ok​

 

Lås sammen dager. Velg fra- og til-dato. Til-datoen må være dagen før avreise. Hytta vil da være låst frem til ankomsttidspunktet påfølgende dag. ​

 

Sperr for utleieSamme fremgangsmåte som for «Låse sammen dager». Benyttes hvis du skal bruke hytta selv, eller den skal være stengt for online booking via inatur.no av andre årsaker. Bruk gjerne kommentarfeltet. Det vises kun for deg som tilbyder. Merk at sperringer vil ikke vises i Aktivitetsrapporten som dannes ut fra online bookinger. (Den du finner under menyvalget Rapporter – aktivitetsrapport - hytter). ​

Alle variasjonene du legger inn blir lagt til i lister under datofeltene. Skal du slette en variasjon, klikk på krysset.​

 

Rabatter og tillegg: Du har et forhåndsdefinert sett med muligheter. Kunde må aktivt velge rabatt eller tillegg før de går til betaling for at det skal bli gjeldende.​

Velger du pristillegg pr person ekstra bør du i salgssiden oppgi at døgnpris i kalender gjelder for x antall personer og at de må velge pristillegg før de går til betaling.​

 

Lagre: Etter at du har gjort endringer i kalender, klikk lagre og svar bekreftende på at du vil publisere endringer når du går ut av salgssiden. Ligger det et rødt utkastflagg i salgssideoversikten betyr det at endringen ikke er publisert. ​

 

Et godt tips er å sjekke salgssiden og kalenderen som vanlig bruker for å se at du har fått med endringen du har gjort.​

 

Tilgjengelighet: Hyttekalendere på inatur.no er åpen for booking inneværende år og hele neste kalenderår. Utleier kan redigere kalenderen 10 år frem i tid. Senest 31.12., før bookingkalender åpner for nok et år, må du sperre dager du ønsker at hytta ikke skal kunne bookes. Eventuelt låse sammen perioder som høst-, vinterferie og påske, samt legge inn prisendringer.