Hvordan registrere oppsyn?

Personer som skal ha oppsyn med gyldige jakt- eller fiskekort kan gis tilgang som "bruker" i din selgerprofil.

Svar: Personer som skal sjekke gyldige jakt-, fiskekort eller sms-betaling kan gis tilgang som «Bruker» til din selgerprofil.  

Logg inn som selger, gå til «Innstillinger». Velg «Tilganger», deretter «Inviter nye brukere». Personene må først registrere seg som vanlig bruker på inatur.no. «Brukere» får tilgang til salgsoversikten og rapporter som omsetningsrapport, utbetalingsgrunnlag, fangstrapport og aktivitetsrapport.  

Dersom du ønsker at oppsynspersoner ikke skal ha tilgang til annet enn salg, dvs de skal kun ha anledning til å sjekke hver enkelt kunde sitt kjøp og ingen ting annet, ta kontakt med Inatur.