Hvordan setter jeg opp jaktkort for søknad og trekning? 

Svar: 

For å få tilgang til søknadsbasert jakt må du kontakte Inatur på telefon 74213090 eller send oss en e-post til post@inatur.no