Hvordan skjer oppgjøret?

Samlet oppgjør den 5. hver måned.

SVAR: Leietaker betaler til Inatur ved booking. Inatur sender samlet oppgjør til hytteeier den 5. i hver måned fratrukket vår provisjon på 10% eks mva. Merk at oppgjør kommer i påfølgende måned etter at bookingen har skjedd, uavhengig av når opphold skal finne sted.