Jeg skal refundere beløp til kunde, men har ikke mottatt oppgjør fra Inatur

Svar: Inatur sender samlet oppgjør til tilbyder den 5. i hver måned, etter at hytta ble booket. Haster det med refusjon til leietaker må du forskuttere tilbakebetalingen, eller ta kontakt med Inatur.