Kan jeg endre på søknadsfristen? 

Svar:

Etter at et jakttilbud med søknad er publisert må du ikke endre søknadsstart eller -frist.