Kan jeg forbeholde kort for enkelte grupper? 

Svar: Ja, du kan bestemme om tilbudet skal forbeholdes innenbygds eller utenbygds, eller om alle kan søke.