Kan vi selge treningskort for hund, uten at jegere må ha betalt jegeravgift?

Om jegeravgift og treningskort for hund

Det er dessverre ikke mulig.

Treningskort for hund er egentlig ikke et produkt inatur.no støtter i dag, men vi har en god del tilbydere som velger å selge dette under jaktproduktet vårt, noe som tilsier at da vil jegeravgift bli sjekket automatisk før kjøp er mulig. 

Vi har ikke mulighet til selv å velge om jegeravgift skal sjekkes eller ikke ved online salg, det er vi pålagt slik regelverket er nå.

Dersom dere utsteder en manuell ordre på dette kortet, har dere mulighet til å velge å gå utenom sjekk mot Jegerregisteret, men da må dere også huske at dere må kreve inn betaling for kortet selv.