Laksefiske - Hvilke typer fiskekort kan du selge?

Valgfrihet for deg som selger laksefiske

Det er mulig å ha «ubegrenset» antall kortyper. Kortyper kan defineres med varighet for deler av en dag, én hel dag, flere dager eller for hele sesongen. For eksempel «1/2 dagskort», «Dagskort», «3-dagerskort (helgekort)», «7- dagerskort (ukekort)» eller «Sesongkort». Det finnes også eget opplegg for «Grunneierkort».

Bookingmetoder (tider og priser)

1. SONEBOOKING:

Totalt antall kort som skal selges settes på sonen. Det er da mulig å selge alle typer kort, 1⁄2 dags kort, dagskort, og ukekort, for sonen.

2. KORTBOOKING:

Alternativt kan salget settes opp slik at man bestemmer hvor mange kort som kan selges av hver kortype. For eksempel tre landkort, fem båtkort, to sesongkort osv.

3. SONEKORTBOOKING:

Det er også mulig å kombinere sone- og kortbooking. Typisk eksempel er at det totalt kan selges 10 kort og kun to av disse kan være ukekort. Kort som er deler av en dag, formiddagskort og ettermiddagskort, må settes opp med dagdeling. For eksempel deles et formiddagskort fra 00:00 til 11:59 og et ettermiddagskortet 12:00 til 23:59.

4. GRUPPEBOOKING:

Salg av kort til grupper kan skje når det ikke er booket noen kort på en sone tidligere.
Alle stenger blir reservert for den som kjøper gruppekortet. Gruppekortet gir mulighet til å ta et rapporteringskort for alle i gruppen. Fangst for alle deltakerne kan alternativt rapporteres på gruppekortet.

 

Bookingmetodene kan settes opp med differensierte priser, døgnstenging og stenging i perioder.