Når får jeg oppgjør for salget?

Svar: Inatur sender samlet oppgjør til selger den 5. i hver måned fratrukket vår provisjon på 10% eks mva.