Om avbestilling

Ofte stilte spørsmål om avbestilling

Hvordan kan leietaker avbestille eller endre oppholdet? 

Svar: Leietaker må avbestille eller endre sin booking direkte til hytteeier. Hvis Inatur får spørsmål om å endre, avbestille eller refundere et opphold, henviser vi alltid til hytteeier.  

 

Hvordan refunderes beløp til leietaker? 

Svar: Som hytteeier refunderer du beløpet selv etter de regler du har satt. Be derfor om leietakers kontonummer, eller spør om du kan benytte Vipps. 

 

Kan Inatur refundere beløp på mine vegne? 

Svar: I noen tilfeller kan Inatur refundere beløpet og trekke det fra i neste oppgjør til deg. Vi må alltid ha skriftlig melding fra deg med henvisning til ordrenummer og beløpet som skal refunderes.  

 

Hvilke avbestillingsregler kan jeg ha? 

Svar: Hytteeier mottar et standard forslag fra Inatur. Avbestillingsreglene kan du endre som du ønsker. Merk at Inatur trekker provisjon av bookingen selv om oppholdet avbestilles. Vi anbefaler derfor at du minimum holder igjen 10% eks mva ved refusjon, uansett hvor tidlig avbestillingen kommer. Dette må tydeliggjøres i avbestillingsreglene dine. Dersom du velger å ikke refundere noe, uansett tidspunkt for avbestillingen, må også dette komme tydelig frem i avbestillingsreglene.  

 

Hva skjer når jeg klikker «Avbestill» på en booking? 

Svar: Hele leieperioden fristilles. Avbestilling legger seg i en egen fane i omsetningsrapporten. MERK: Leietaker får ingen automatisk beskjed om avbestillingen. Det refunderes heller ingen beløp. Beskjed, samt refusjon ordner du selv etter de avbestillingsreglene du har satt. 

 

Trekker Inatur provisjon hvis leieperioden avbestilles? 

Svar: Inatur sender oppgjør for og trekker 10% eks mva av alle bookinger, også om leieperioden avbestilles.  

 

Jeg skal refundere beløp til kunde, men har ikke mottatt oppgjør fra Inatur 

Svar: Inatur sender samlet oppgjør til tilbyder den 5. i hver måned, etter at hytta ble booket. Haster det med refusjon til leietaker må du forskuttere tilbakebetalingen, eller ta kontakt med Inatur. 

 

Hvordan sletter og fristiller jeg en leieperiode? 

Svar: Finn kvitteringen under menyvalget «Salg», klikk og velg «Avbestill». Da frigjøres alle dagene. Avbestillinger vises i egen fane i omsetningsrapporten. MERK: Leietaker får ikke automatisk beskjed om avbestillingen, eller refundert noe beløp. Dette ordner du manuelt.

 

Hvordan avbestiller jeg deler av en leieperiode? 

Svar: Velg aller først «Rediger hyttekalender» i salgssiden 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Klikk på «Sperr for utleie», markér de datoene leietaker skal ha hytta. Husk å lagre og publiser salgssiden på nytt.

Finn deretter leietakers kvittering under «Salg», klikk og velg «Avbestill».  Beløp som eventuelt skal refunderes ordner du selv til leietaker.